Aš ir teatras (išvažiuojamoji)

Edukacijos metu mokiniai turės galimybę susipažinti su šiuolaikine teatro meno raiškos forma – vizualiuoju teatru, kurio meninė įtaiga yra kuriama išimtinai vizualiomis – šviesos, spalvos, tekstūros, ect. priemonėmis, betarpiškai veikiančiomis žiūrovą (tame tarpe – ir mokinį). Šis įtaigus vaizdinis efektas, kuriuo disponuoja vizualusis teatras, neišvengiamai provokuoja klausimus meno paskirties, teatro meno sampratos lauke, skatindamas mokinius lyginti tradicinio teatro formas su naujai pažintomis, o tai suponuoja kritinio mąstymo gebėjimus, turtina emocinę mokinių patirtį, skatina juos diskutuoti, taip tampant tikraisiais vizualaus teatro dalyviais – žiūrovais. Mokiniai susipažins su scenografijos ir kostiumų kūrimo principais ir elementais.

Edukacijos tikslas – supažindinti mokinius su vizualaus teatro menine raiška.

Uždaviniai – pristatyti mokiniams vizualaus teatro formas, įtraukti mokinius į diskusiją, lyginant tradicinę teatro raišką su vizualiuoju teatru, paskatinti mokinius argumentuoti savo poziciją jiems demonstruojamų teatro meno pavyzdžių atžvilgiu.

Metodai – pasakojimas, diskusija, minčių lietus, mokinių refleksija.

Siekiamas rezultatas – mokinių teatro menopažinimo ribų praplėtimas ir gilinimas, kritinio, lyginamojo mąstymo gebėjimų išryškinimas.

Mokinių amžiaus grupė, kuriai skirta paslauga: 5,6,7,8 kl.

Edukacijos vieta: paslauga vyksta tik paslaugos gavėjo įstaigoje

Kaina:  10 Eur

Šios edukacijos lektorės:

Giedrė Riškutė – scenografė, tapytoja, profesorė / Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija.

Dalia Karatajienė – mokslų daktarė, meno istorikė, docentė / Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija.

REGISTRACIJA Į EDUKACINĘ PROGRAMĄ ->>>>>

 

 

Pasidalinkite!