Išgyvenimo pagrindai

Programos tikslas – suteikti mokiniams išgyvenimo gamtoje pagrindus. Programa skirstoma į tris dalis: dėstomąją, parodomąją ir praktinę. Dėstomojoje dalyje pateikiama informacija, kuria vėliau remsis mokiniai. Pasakojama, kaip žmogus, patekęs į laukinės gamtos spąstus, gali išgelbėti savo gyvybę, ištverti atšiaurias gamtos sąlygas. Pasakojimo metu sužadinamas noras įsijausti į situacijų imitacijas ir bandyti surasti savarankiškus sprendimus. Supažindinama su daiktų panaudojimu gamtoje, veiksmų eiliškumu ir kita naudinga informacija. Parodomojoje dalyje imituojami veiksmų modeliai ir situacijos. Mokiniams siūloma atidžiai sekti lektorių ir komentuoti vieną ar kitą jo žingsnį – plėtojamas objektyvus mokinių mąstymas, stiprinama motyvacija padaryti patiems geriau. Edukacinio užsiėmimo praktinėje dalyje mokiniai savarankiškai atliks specialias užduotis, pasitelkdami loginį mąstymą ir kūrybiškumą įtvirtins įgytas žinias. Kiekvieną atliktą veiksmą mokiniai aptars ir bendros diskusijos metu nuspręs, kas buvo atlikta tinkamai, o kas galėjo būti padaryta geriau. Ši edukacinė programa skatins domėjimąsi gyvąja ir negyvąją gamta, žadins gamtos pažinimo džiaugsmą, ugdys iniciatyvumą, savarankiškumą, kūrybingumą ir sąmoningą požiūrį į aplinką

Lektorius: Ignas Ragaišis

Vieta: Aukštaitijos nacionalinis parkas

*
*

Pasidalinkite!