Miško paslaptys

Užsiėmimo metu bus siekiama ugdyti ekologinį požiūrį į mišką ir natūralią aplinką bei sušvelninti jaunimo požiūrį į miškininkystę ir miškininkus kaip medienos vartotojus. Dalyviai išmoks skirti mūsų giriose augančius medžius, supras, kokie yra mūsų šalies medynai, sužinos, kaip skirstomos saugomos buveinės miške ir kodėl jos ten egzistuoja. Programa miške – tai miško, jo sudedamųjų dalių, funkcijų ir visų gyvybės formų tarpusavio ryšių aiškinimas. Edukacijos metu bus supažindinama su atskiromis miško dalimis: medynais, daigynais, traku, pomiškiu, miško paklote. Biologinės įvairovės reikšmės pagrindimas ir jos svarbumo akcentavimas skatins mokinius atsakingai tausoti gamtos išteklius. Programa, kuri vyks Žingių miške, apims ir Natura 2000 svarbiausius buveinių tipus. Pamokos praktinė užduotis miške – susieta su medžių rūšių atpažinimu: pasitelkę išmaniųjų telefonų fotoaparatus ar kitus vaizdo fiksavimo įrenginius mokiniai fotografuos skirtingus medžius. Užduoties tikslas – užfiksuoti kuo daugiau skirtingų medžių rūšių ir, aptariant su miškininku, nustatyti jų rūšį. Taip mokiniai išmoks atskirti skirtingas medžių rūšis, sužinos, kodėl vieni medžiai miške auga, o kai kurių ten nėra.

*
*

Pasidalinkite!