Saugomos rūšys

Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai susipažins su saugoma Lietuvos fauna ir flora bei Lietuvos raudonąja knyga, sužinos rūšių nykimo priežastis ir kokias gamtotvarkos priemones pasitelkę specialistai jas saugo. Keliaudami specialiai mokiniams sudarytu maršrutu, programos dalyviai pastebės, fiksuos, mokysis pažinti visas gyvūnų arba augalų rūšis. Programą sudaro teorinė medžiaga, tiriamasis žygis ir praktinė užduotis. Dalyvaudami šiame užsiėmime mokiniai sąmoningai perims žinias, skatinančias domėtis bioįvairovės reikšme gamtoje, suprasti jos svarbą. Bus ugdomas mokslinis kūrybiškumas ir ekologinė savimonė.

Lektorė: Ingrida Lagunavičienė

*
*

Pasidalinkite!