Vaistai gamtoje

Tikslas – įprasminti biologinės įvairovės apsaugą, primenant, kad dauguma augalų yra vaistiniai ir yra svarbūs ne tik ekologine prasme, bet gali būti ir vartojami. Vaistažolių rinkimas yra labai atsakinga veikla, todėl tam reikalingas išankstinis pasiruošimas. Mokiniai bus supažindinami su pagrindinėmis vaistažolių rinkimo taisyklėmis ir jomis praktiškai vadovausis vaistažolių rinkimo ekspedicijoje Sirvėtos regioniniame parke.
Norint geriau supažindinti su vaistažolininko profesija, bus organizuojamas susitikimas su profesionaliais Švenčionių krašto vaistažolininkais. Kiekvienos amžiaus grupės programa apims tam tikrą leidžiamų rinkti vaistažolių asortimentą. Į programą nebus įtraukta nė viena vaistažolių rūšis, kuri yra nors šiek tiek nuodinga. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai susipažins tiek su senomis vaistažolininkystės tradicijomis, tiek ir su vaistažolių reikšme modernioje medicinoje. Išmoks atsakingai rinkti ir ruošti vaistažoles bei pagaminti realų produktą. Nors programa neapims nė vieno nuodingo vaistingojo augalo, mokiniai sužinos, kokių atsargumo priemonių reikia imtis vartojant vaistažoles ir dėl kurių rūšių visada pravartu pasikonsultuoti su gydytoju. Ši programa bus naudinga mokinių karjerai ir profesiniam pasirinkimui, prisidės prie švietimo sistemos ankstyvojo profiliavimo tikslų.
Laikas: gegužės – spalio mėnesiais
Amžiaus grupė: 1–12 klasių mokiniai

Lektorius: Andrejus Gaidamavičius

Vieta: Labanoro regioninis parkas

*
*

Pasidalinkite!