Įgyvendinami projektai

 

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro įgyvendinamo projekto, finansuojamo iš ES lėšų, „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, siekia sudaryti vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius.

Viena projekto veiklų – edukacinės programos ir kūrybinės partnerystės. Veiklos tikslas – sudaryti sąlygas vaikams ugdyti(s) netradicinėje aplinkoje: muziejuose, teatruose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, kitose įvairiose edukacinėse erdvėse. Edukacinės programos padeda mokiniams patraukliais ir inovatyviais būdais susipažinti su gamta, kultūra, istorija, meno pasauliu, kūrybinių industrijų galimybėmis (dizainas, technologijos, amatai, poligrafija ir pan.), lavinti bendrąsias (socialines, komunikacines, kūrybingumo, pažinimo, karjeros) ir dalykines (kultūrinę ir meninę, gamtamokslinę) kompetencijas, technologinius įgūdžius, ugdyti ekologinę savimonę.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos  struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto  „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“.

Pasidalinkite!