Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis“

Antradienį, gegužės 31 d. lankėme saulės miestą – Šiaulius. Lopšelio – darželio „Klevelis“ kiemelyje mus su šypsena pasitiko auklėtoja, kuri pasiūlė jaukų pavėsį darželio teritorijoje, kur mes ir suorganizavome ūkinių gyvūnų parodėlę. Šis darželis buvo šiek tiek kitoks, nes turėjome garbės patekti į vietinės Šiaulių televizijos laidą „ Žmogus ir gyvūnas“. Papasakojome apie šviečiamąją gyvulininkystės programą, apie tai ką mes darome, ir kokiais tikslais esame vedini. Parodėlei prasidėjus, vaikai apsupo kiekvieną mūsų gyvūnėlį ir su nuostaba žiūrėjo. Žurnalistams pakalbinus mus, jie skyrė dėmesio ir vaikams, kalbėjosi, bendravo. Kai kurie vaikai tik po kelių klausimų įsidrąsindavo ir juos stengdavosi atsakydati puikiai. Antras Šiaulių lopšelis darželis „Žibutė“ nustebino savo žingeidumu. Vaikučiai buvo pasiruošę, gebėjo atsakyti į pateiktus klausimus ir patys aktyviai dalyvavo diskusijoje. Šioje parodėlėje dėmesio gavo net tik gyvūnėliai, kurie nuolat būna dėmesio centre, bet ir vaikai, auklėtojos ir mes organizatoriai. Smagu, kad Šiaulių darželiuose yra žingeidūs ne tik vaikai, bet ir miestelėnai.

Pasidalinkite!